Area Code 939 Details and Prefixes
General Details about Area Code 939
Country United States
State / Province / Territory Puerto Rico
Major City Unknown
Time Zone Unknown

Area Code 939 Prefixes

Prefix County Usage Type
939-201-xxxx Adjuntas
939-202-xxxx Toa Baja
939-203-xxxx Manati
939-204-xxxx San Juan
939-205-xxxx Guaynabo
939-207-xxxx San Juan
939-208-xxxx Caguas
939-212-xxxx Orocovis
939-214-xxxx Lajas
939-216-xxxx Carolina
939-217-xxxx Ponce
939-218-xxxx San Juan
939-219-xxxx Arecibo
939-221-xxxx Luquillo
939-223-xxxx Carolina
939-225-xxxx Bayamon
939-228-xxxx San German
939-229-xxxx unknown
939-232-xxxx Bayamon
939-240-xxxx Manati
939-241-xxxx Rincon
939-242-xxxx Bayamon
939-243-xxxx Bayamon
939-244-xxxx Bayamon
939-245-xxxx Bayamon
939-246-xxxx Bayamon
939-247-xxxx Bayamon
939-248-xxxx Bayamon
939-249-xxxx Bayamon
939-250-xxxx Bayamon
939-251-xxxx Bayamon
939-252-xxxx Bayamon
939-253-xxxx Bayamon
939-254-xxxx Bayamon
939-255-xxxx Bayamon
939-256-xxxx Bayamon
939-257-xxxx Bayamon
939-258-xxxx Bayamon
939-259-xxxx Bayamon
939-260-xxxx Bayamon
939-261-xxxx Bayamon
939-262-xxxx Bayamon
939-263-xxxx Bayamon
939-264-xxxx Bayamon
939-265-xxxx Bayamon
939-266-xxxx Bayamon
939-267-xxxx Bayamon
939-268-xxxx Bayamon
939-269-xxxx Bayamon
939-270-xxxx Bayamon
939-271-xxxx Bayamon
939-272-xxxx Bayamon
939-273-xxxx Bayamon
939-274-xxxx Bayamon
939-275-xxxx Bayamon
939-276-xxxx Bayamon
939-277-xxxx Bayamon
939-278-xxxx Bayamon
939-279-xxxx Bayamon
939-280-xxxx Bayamon
939-281-xxxx Bayamon
939-282-xxxx Bayamon
939-283-xxxx Bayamon
939-284-xxxx Bayamon
939-285-xxxx Bayamon
939-286-xxxx Bayamon
939-287-xxxx Bayamon
939-288-xxxx Bayamon
939-289-xxxx Bayamon
939-290-xxxx Bayamon
939-292-xxxx Toa Baja
939-307-xxxx Arroyo
939-308-xxxx Arecibo
939-309-xxxx Guayama
939-322-xxxx San Juan
939-325-xxxx Cayey
939-329-xxxx Maunabo
939-332-xxxx Caguas
939-334-xxxx Bayamon
939-338-xxxx San Juan
939-339-xxxx Aguada
939-349-xxxx Aguada
939-350-xxxx San Juan
939-358-xxxx San Juan
939-366-xxxx Aguada
939-388-xxxx Guaynabo
939-389-xxxx San Juan
939-394-xxxx Las Marias
939-397-xxxx San Juan
939-400-xxxx Bayamon
939-401-xxxx Bayamon
939-402-xxxx Bayamon
939-403-xxxx Bayamon
939-404-xxxx Bayamon
939-405-xxxx Bayamon
939-406-xxxx Bayamon
939-407-xxxx Bayamon
939-408-xxxx Bayamon
939-409-xxxx Bayamon
939-410-xxxx Bayamon
939-412-xxxx Bayamon
939-413-xxxx Bayamon
939-414-xxxx Bayamon
939-415-xxxx Bayamon
939-416-xxxx Bayamon
939-417-xxxx Bayamon
939-418-xxxx Bayamon
939-429-xxxx Arecibo
939-437-xxxx Trujillo Alto
939-440-xxxx Florida
939-452-xxxx San Juan
939-475-xxxx San Juan
939-488-xxxx Bayamon
939-489-xxxx Carolina
939-500-xxxx Ponce
939-535-xxxx San Juan
939-539-xxxx Carolina
939-579-xxxx San Juan
939-628-xxxx San Juan
939-630-xxxx San Juan
939-639-xxxx San Juan
939-640-xxxx San Juan
939-642-xxxx San Juan
939-644-xxxx San Juan
939-645-xxxx San Juan
939-649-xxxx unknown
939-697-xxxx Rincon
939-709-xxxx unknown
939-717-xxxx San Juan
939-731-xxxx Villalba
939-732-xxxx Arroyo
939-777-xxxx Bayamon
939-865-xxxx Mayaguez
939-891-xxxx Fajardo
939-910-xxxx Maricao
939-940-xxxx San Juan
939-969-xxxx San Juan